Giải Pháp Blockchain

Chuyên môn của chúng tôi trong phát triển blockchain cho phép chúng tôi cung cấp các giải pháp dựa trên blockchain tùy chỉnh cho các ứng dụng trong các ngành công nghiệp khác nhau. Phân cấp và tự động hóa các quy trình và tiết kiệm chi phí vận hành với ICO được thiết kế chiến lược, Hợp đồng thông minh, ví thông minh, Hyperledger và các giải pháp dựa trên blockchain khác.

0

Khách Hàng Hạnh Phúc

0

Năm kinh nghiệm

0

Thành viên

0

Dự án đã hoàn thành

Tại Sao Icostudio?

Phát triển Blockchain

Chúng tôi xây dựng và phát triển các công nghệ để thích ứng với hệ thống hiện có của bạn với các giải pháp tùy chỉnh phù hợp với yêu cầu kinh doanh của bạn.

Phát triển Hợp đồng Thông minh

Chúng tôi thiết kế, phát triển và kiểm toán một hệ thống hợp đồng tự thực hiện trên Ethereum và các nền tảng khác để tự động hóa quy trình.

Phát triển Hyperledger

Hyperledger  mở ra các tiềm năng của công nghệ mã nguồn mở trên blockchain , có thể được sử dụng để xây dựng và chạy các nền tảng hỗ trợ các giao dịch kinh doanh toàn cầu.

Phát triển Private Blockchain

Các chuyên gia blockchain của chúng tôi sẽ giúp bạn xây dựng các ứng dụng blockchain riêng bất kể bạn đang ở đâu trong ngành nào, và sẽ tiết kiệm cho bạn cơ sở hạ tầng và chi phí vận hành.

Phát triển Wallet

Các nhà phát triển ví của chúng tôi xây dựng ví blockchain có bảo bảo mật cao cho phép các giao dịch an toàn có độ tin cậy cao với cả hard và soft fork.